فرشتگان مانوی | دکتر محمد شکری فومشی | انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

از کتاب “فرشتگان مانوی” نوشته دکتر محمد شکری فومشی رونمایی شد

در سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از کتاب "فرشتگان مانوی" نوشته دکتر محمد شکری فومشی رونمایی شد. این کتاب اولین اثری است که به طور جامع به فرشته‌شناسی در آیین مانوی می‌پردازد. دکتر فومشی با استفاده از پنجاه‌وشش قطعه دست‌نویسِ غالباً نیایشی و جادویی از مجموعه نسخ خطیِ بازیافته...

ادامه مطلب