پیام تقدیر مدیر کتابخانه و انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب | مهدی محمدی شجاعی

تقدیر و سپاس مدیر کتابخانه و انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب از حاضران در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

هو المشکور ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید                      هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند با سلام و تحیت؛ خداوند منان را شاکرم که سی‌ و‌ پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور فعال و پرنشاط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در...

ادامه مطلب