اخبار

بررسی و نقد رمان وضعیت بی عاری

جلسه بررسی و نقد رمان وضعیت بی عاری با حضور حامد جلالی نویسنده و ابراهیم اکبری دیزگاه ناقد کتاب؛