در حال نمایش 14 نتیجه

درسنامه الاهیات مسیحی جلد اول دوره‌ها، چهره‌ها، منابع و شیوه‌ها

قیمت اصلی ۲۸۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۶۰۰۰ تومان است.

درسنامه الاهیات مسیحی جلد دوم مفاهیم اصلی الهیات

قیمت اصلی ۳۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۵۰۰۰ تومان است.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد3

قیمت اصلی ۳۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰۰۰۰ تومان است.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد2

قیمت اصلی ۳۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰۰۰۰ تومان است.

فلسفه و الاهيات در سده های ميانه

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۰۰۰۰ تومان است.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد1

قیمت اصلی ۵۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰۰۰۰ تومان است.

الاهیات

قیمت اصلی ۱۳۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵۰۰۰ تومان است.

مثلث خدا انسان جهان؛ گفتمانی بین علم و دین

قیمت اصلی ۲۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۵۰۰۰ تومان است.

اجبار به بدعت دوره دوجلدی

قیمت اصلی ۳۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰۰۰۰ تومان است.

الهیات هولوکاست؛ هفت دیدگاه کلامی پیرامون هولوکاست

قیمت اصلی ۱۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۰۰۰۰ تومان است.

شناخت دانش الهیات

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۰۰۰۰ تومان است.

ايمان و اخلاق: مقايسه رويکرد الاهيات کیرکگور و اشاعره متقدم

قیمت اصلی ۲۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵۰۰۰ تومان است.

سیر تاریخی تدوین کتب فقه مقارن

قیمت اصلی ۱۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۵۰۰۰ تومان است.

چیستی سرشت انسان، نگاهی از منظر علم، فلسفه و الهیات مسیحی

قیمت اصلی ۱۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۵۰۰۰ تومان است.