اخبار

رونمایی از چاپ دوم “جنسیت و توسعه” و “سیاستگذاری نهاد خانواده” در نمایشگاه کتاب تهران

سیاستگذاری نهاد خانواده | جنسیت و توسعه | خدیجه برزگر | انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

در سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از چاپ دوم کتاب “جنسیت و توسعه” با ویرایشی جدید و کتاب “سیاستگذاری نهاد خانواده” رونمایی شد.

کتاب “جنسیت و توسعه” در ده فصل، به بررسی نسبت‌های ممکن و مطلوب میان زنان و توسعه می‌پردازد. این کتاب در ویرایش جدید خود، با مطالعات و یافته‌های جدید به روز شده است و می‌تواند منبع ارزشمندی برای مطالعات زنان و توسعه باشد.

کتاب “سیاستگذاری نهاد خانواده” نیز به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی خانواده در دنیای امروز می‌پردازد. این کتاب، راهکارهایی برای سیاستگذاری مؤثر در حوزه خانواده ارائه می‌دهد و می‌تواند برای سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و فعالان حوزه خانواده مفید باشد.

رونمایی از این دو کتاب ارزشمند، گامی مهم در جهت ارتقای دانش و آگاهی در حوزه زنان و خانواده است. این کتاب‌ها می‌توانند به سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، پژوهشگران و فعالان این حوزه در درک بهتر مسائل و ارائه راهکارهای مؤثر یاری برسانند.

گالری تصاویر: