نمایش 31–45 از 45 نتیجه

درآمدی به آيين پروتستان: اصلاحات در مسيحيت

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۰۰۰۰ تومان است.

راهنمای جامع نگارش مقاله علمی

قیمت اصلی ۴۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۰۰۰۰ تومان است.

عرفان جمالی در انديشه های احمد غزالی

قیمت اصلی ۳۲۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۴۰۰۰ تومان است.

فرقه های اسلامی و مساله امامت: ترجمه «مسائل الامامه» و «مقتطفات من الکتاب الاوسط»

قیمت اصلی ۲۲۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۴۰۰۰ تومان است.

درآمدی بر جامعه شناسی دین، چشم اندازهای کلاسیک و معاصر

قیمت اصلی ۴۹۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۳۰۰۰ تومان است.

عدالت کیفری در آیین یهود

قیمت اصلی ۳۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵۰۰۰ تومان است.

عقلانیت در روایتی زنانه؛ گفتمان غربی

قیمت اصلی ۲۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵۰۰۰ تومان است.

تشيع در عراق: قرون نخستين

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۰۰۰۰ تومان است.

اديان در آيينه آمار: بررسی تحولات پيروان اديان از سال‎1970 تا چشم انداز ‎2050

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۰۰۰۰ تومان است.

بررسی قاعده الزام؛ از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

قیمت اصلی ۱۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۵۰۰۰ تومان است.

کلام شیعه کلام معتزله پژوهشی مقایسه ای بر مبنای متون قرن چهارم و پنجم

قیمت اصلی ۲۳۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۱۰۰۰ تومان است.

معنای زندگی (مجموعه مقالات)

قیمت اصلی ۱۷۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۹۰۰۰ تومان است.

جنسیت و توسعه

قیمت اصلی ۳۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰۰۰۰ تومان است.

فقه عبادی؛ پژوهشی در اقوال راجح مذهب امام شافعی

قیمت اصلی ۳۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۰۰۰۰ تومان است.

الکرامه الانسانیه؛ دراسه فی طهاره الانسان علی ضوء الفقه الاسلامی

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۰۰۰۰ تومان است.