سیاستگذاری نهاد خانواده | جنسیت و توسعه | خدیجه برزگر | انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

رونمایی از چاپ دوم “جنسیت و توسعه” و “سیاستگذاری نهاد خانواده” در نمایشگاه کتاب تهران

در سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از چاپ دوم کتاب "جنسیت و توسعه" با ویرایشی جدید و کتاب "سیاستگذاری نهاد خانواده" رونمایی شد. کتاب "جنسیت و توسعه" در ده فصل، به بررسی نسبت‌های ممکن و مطلوب میان زنان و توسعه می‌پردازد. این کتاب در ویرایش جدید خود، با مطالعات...

ادامه مطلب