عقل و ایمان؛ حکمت متعالیه و مکتب تفکیک | دکتر شهاب الدین وحید دستجردی

رونمایی از کتاب “عقل و ایمان” در نمایشگاه کتاب تهران انجام شد

در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از کتاب " عقل و ایمان : حکمت متعالیه و مکتب تفکیک" نوشته دکتر شهاب الدین وحیدی مهرجردی رونمایی شد. این مراسم در روز ۲۷ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در غرفه انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب واقع در...

ادامه مطلب