دکتر انسیه شیرخدایی | کتاب ایثار در ادیان | انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

کتاب “ایثار در ادیان” در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد

کتاب "ایثار در ادیان" اثر دکتر انسیه شیرخدایی در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد. این کتاب به بررسی مفهوم ایثار در سه سنت بودای مهایانه، مسیحیت و اسلام شیعی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه ایثار به عنوان یک فضیلت اخلاقی، می‌تواند سبب نجات، رستگاری...

ادامه مطلب