مرگ و معنای زندگی در تجربه مسیحیان و مسلمانان | مهراب صادق نیا | انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

کتاب “مرگ و معنای زندگی در تجربه مسیحیان و مسلمانان” منتشر شد

کتاب "مرگ و معنای زندگی در تجربه مسیحیان و مسلمانان" نوشته دکتر مهراب صادق نیا به تازگی منتشر شده و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است. این کتاب به بررسی مفهوم مرگ و معنای آن در زندگی از دیدگاه دو دین اسلام و مسیحیت می‌پردازد. نویسنده با استفاده از تجربیات روزمره...

ادامه مطلب