در حال نمایش یک نتیجه

اديان در آيينه آمار: بررسی تحولات پيروان اديان از سال‎1970 تا چشم انداز ‎2050

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۰۰۰۰ تومان است.