در حال نمایش 6 نتیجه

تاریخ و عقاید زیدیه

قیمت اصلی ۱۷۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱۹۰۰۰ تومان است.

درسنامه مذاهب کلامی (معتزله، کرامیه، طحاویه)

قیمت اصلی ۱۲۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۴۰۰۰ تومان است.

امامت از ديدگاه اماميه و زيديه

قیمت اصلی ۱۷۵۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۲۵۰۰ تومان است.

بازخوانی فرقه های اهل سنت؛ معتزله، طحاویه و کرامیه

قیمت اصلی ۲۲۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵۴۰۰۰ تومان است.

تشيع در عراق: قرون نخستين

قیمت اصلی ۲۰۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۰۰۰۰ تومان است.

آشنایی با جریان های انحرافی

قیمت اصلی ۲۵۰۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷۵۰۰۰ تومان است.